Volksspelen
pure nostalgie

Speluitleg

In oorsprong werd het op de grond gespeeld. Aan een hoge balk werd een touw met een dikke houten bol gehangen die werd weggeslingerd om 9 dikke kegels om te gooien, niet zonder gevaar uiteraard.  Een binnenversie werd waarschijnlijk gemaakt omwille van onze weersomstandigheden.

Hier is het een houten bak met in het midden in ruitvorm een vierkante plank waarop 9 kegels geplaatst worden. Aan een zijde van de bak is een 1 m lange staak bevestigd met een touw eraan. Aan het touw is een bol vastgeknoopt. Door een slingerbeweging van de bol tracht u de kegels omver te werpen. Vanop de plaats van de speler wordt de bol van links vooraan naar achter gezwaaid om in zijn terugkerende baan de kegels langs achteren omver te werpen. Per slingerbeweging mag de bol slechts éénmaal de kegels passeren. Een worp waarbij de bol meer rond de staak draait is ongeldig. 

Per omgeworpen kegel heb je een punt. 

Grootte

50 cm breedte x 85 cm lengte x 1 m hoog door de stok waar de bal aanhangt. Te plaatsen op een tafel

Algemene huurvoorwaarden

Neem contact met ons op via mail of telefonisch om de gewenste spelletjes te huren.

Vergeet de naam niet te vermelden en de gewenste duur mee te delen dan maken wij een offerte op maat.